ஊழியர் / ஓய்வு ஊதியர் போர்டல்
வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தின் குறைகூறும் படிவத்திற்கான வலைப்பக்கத்திற்கு வரவேற்கிறோம்.
குறைகளை அனுப்ப உங்கள் அலைபேசி எண்ணை உறுத்திபடுத்தவும்.
   
Employee No.* : 
 
உங்கள் குறைகளின் நிலையை காண
இங்கே கிளிக் செய்யவும்