கூட்டாண்மை சமூக பொறுப்பு

ஆண்டு 2018

10.09.2018 அன்று தூத்துக்குடி மாநகராட்சி, தூத்துக்குடிக்கு சிஎஸ்ஆர் திட்டத்தின் கீழ் சாலை மாற்றியமைக்கும் இயந்திரத்திற்கு நன்கொடை வழங்கப்பட்டது.

 

17.07.2018 அன்று, கிளிக்குளம், வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வழங்கப்பட்டது.