வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்தின் பொது தகவல்

TitleDetails
ஏ-ஸாஈள் லோகோ(எலக்ட் அமைப்பு மற்றும் தகவல் ஏற்பாட்டியல்) View ( 1.41 MB ) pdficon
விடுமுறை பட்டியல் View ( 419.52 KB ) pdficon
நிகழ்வுகள் பட்டியல் View ( 350.8 KB ) pdficon
31.12.2016 அன்று சிறப்பு வி.ஆர்.எஸ். கீழ் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் பட்டியல் View ( 2.09 MB ) pdficon
சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் பல்வேறு வகுப்புகளின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர்கள் View ( 623.57 KB ) pdficon

VOCPA செயல்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்

TitleDetails
VOCPA விதிமுறைகள் View
VOCPA செயல்கள் View
பொருட்கள் வேலைகள் மற்றும் ஆலோசனைக்கான VOCPA இன் கொள்முதல் கையேட்டை செயல்படுத்துதல் View ( 184.33 KB ) pdficon
ஆலோசனை மற்றும் பிற சேவைகளை வாங்குவதற்கான VOCPA கையேடு View ( 2.51 MB ) pdficon
பொருட்களை வாங்குவதற்கான VOCPA கையேடு View ( 3.86 MB ) pdficon
வேலைகளை வாங்குவதற்கான VOCPA கையேடு View ( 2.66 MB ) pdficon

படிவங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

TitleDetails
அடையாள அட்டை படிவம் View ( 56.85 KB ) pdficon
கப்பல் கையாளுதல், கப்பல் சரிசெய்தல் / புதுப்பித்தல் விண்ணப்பம் படிவம் View ( 55.32 KB ) pdficon
ஓய்வூதியம் நுழைவில் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் வாழ்க்கை சான்றிதழ் View