துறைமுக தீயணைப்பு சேவை

துறைமுகத்தின் தீ அணைப்புச் சேவைப் பிரிவு துறைமுகம் மற்றும் கப்பல்களில் ஏற்படும் அனைத்து வகையான தீ விபத்துகளையும் சமாளிக்கத் தேவையான நவீன வசதிகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.

துறைமுக தீயணைப்பு சேவை

துறைமுகத்தின் தீ அணைப்புச் சேவைப் பிரிவு துறைமுகம் மற்றும் கப்பல்களில் ஏற்படும் அனைத்து வகையான தீ விபத்துகளையும் சமாளிக்கத் தேவையான நவீன வசதிகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.